دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تربیت بدنی عمومی (1376) / نمازی زاده ، مهدی، نویسنده
حقوق ورزشی (1380) / آقائی نیا ، حسین (1323)، نویسنده
مبانی حقوقی ورزشها (1383) / چامپیون ، والتر تی، نویسنده
مفاهیم اساسی استراتژی و تاکتیک در والیبال (1375) / استفان فریزر، نویسنده

کاربران آنلاین :11