دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
افزایش صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای با اجرای کف شناور (1390) / هدایتی ، محمدجعفر (1335)، نویسنده
عایق بندی و تنظیم صدا (1388) / دفتر امور مقررات ملی ساختمان
مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک (1393) / قیابکلو ، زهرا (1344)، نویسنده

کاربران آنلاین :11