دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل (1384) / افتخاری ، جواد، نویسنده
اشخاص و تکالیف آن ها (1379) / افتخاری ، جواد (1309)، نویسنده
حقوق اسناد تجارتی (1383) / کاویانی ، کورش (1339)، نویسنده
حقوق تجارت 3 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت 3 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت 4 (1390) / مهمان نوازان ، روح الله (1343)، نویسنده
حقوق تجارت بین الملل در رویه قضایی (1395) / پیری ، فرهاد (1366)، نویسنده
حقوق تجارت (1375) / کاتبی ، حسینقلی (1291- 1369)، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / حسنی ، حسن، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / سماواتی ، حشمت الله، نویسنده
حقوق تجارت (1375) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
حقوق تجارت (1379) / ربیعا اسکینی، نویسنده
حقوق تجارت (1378) / اسکینی ، ربیعا، نویسنده
حقوق تجارت (1389-) / محمدزاده وادقانی ، علیرضا (1333)، نویسنده
حقوق تجارت کاربردی (1382) / بهرامی ، بهرام، نویسنده

کاربران آنلاین :7