دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اشکال مسئولیت در حقوق کیفری بین المللی (1395) / بوس ، گیدیون، نویسنده
جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن (1384) / معظمی ، شهلا (1324)، نویسنده
حقوق بین الملل کیفری (1390) / نمامیان ، پیمان (1361)، نویسنده
حقوق بین الملل کیفری (1383) / اردبیلی ، محمدعلی (1326)، نویسنده
حقوق کیفری بین الملل (- 1373) / حسینی نژاد ، حسینقلی، نویسنده
حقوق کیفری بین المللی (1384) / شریعت باقری ، محمد جواد، نویسنده
حقوق کیفری بین المللی (1383) / کریانگساک ، کیتیچاسیاری (1958- م)، نویسنده
حقوق کیفری بین المللی (1382) / کریانگساک ، کیتیچایساری، نویسنده
دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری(تعامل یا تقابل) (1390) / جعفری ، فریدون (1355)، نویسنده
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (1388) / طهماسبی ، جواد (1345)، نویسنده
مبحثی از حقوق جزایی بین المللی (1380) / واحدی ، قدرت الله (1318)، نویسنده
مجموعه مقررات دیوان بین المللی کیفری (-1385) / محمدنسل ، غلامرضا، نویسنده
مصونیت کیفری بین المللی (1388) / خانلری المشیری ، علی (1341)، نویسنده
پیشگیری از جرایم جهانی " تعهدات بین المللی دولت ها " (1393) / بارانی ، محمد (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :11