دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آرای وحدت رویه کاربردی (1392) / سلیمی ، علی (1362)، نویسنده
حقوق ثبت (1388) / زاهدی ، عاطفه (1348)، نویسنده
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان حقوقی (1387) / ایران قوه قضاییه،
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان کیفری (1387) / ایران قوه قضاییه،
رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی (1387) / ایران قوه قضاییه،
قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی شامل (1385) / حسینی ، محمدرضا (1353)، نویسنده
قضاء اسلامی (1363) / محقق حلی ، جعفربن حسن (602- 676ق)، نویسنده
مالکیت، حق انتفاع، وقف و احکام راجع به آنها "مواد 29 الی 91 " (1379) / بازگیر ، یدالله (1333)، نویسنده
مجموعه نظرات حقوقی سال 1369 اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری همراه با فهرست موضوعی و فهرست تاریخی (1378)
مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی (1390) / ایرانی ارباطی ، بابک (1360)، نویسنده
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375 (1377) / دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور
نقد آرای قضایی (1378) / صالحی راد ، محمد، نویسنده
نمونه آرا محاکم دادگستری ایران (1375) / رسولی ، عبدالرحمان، نویسنده
گزیده آرای دادگاههای کیفری (1381) / نور محمد صبری، نویسنده

کاربران آنلاین :14