دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جرم شناسی پیشگیری (1390) / ابراهیمی ، شهرام (1356)، نویسنده
دفاع اجتماعی (1391) / آنسل ، مارک، نویسنده
شناخت جرم شناسی (1383) / سوتهیل ، کیت (1941- م)، نویسنده
پیشگیری فنی از جرم (درآمدی بر مدیریت جرم شناختی ریسک جرم) (1389) / خانعلی پور واجارگاه ، سکینه (1365)، نویسنده

کاربران آنلاین :14