دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصول حقوق عمومی (1390) / نوین ، پرویز (1316)، نویسنده
اصول حقوق عمومی (1390) / نوین ، پرویز (1316)، نویسنده
حقوق اداری 1 و 2 کلیات و ایران (1386) / موسی زاده ، رضا (1339)، نویسنده
حقوق اداری (1391) / موسی زاده ، ابراهیم (1354)، نویسنده
حقوق اداری ایران در سال دوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی سال تحصیلی 1343 - 1342 (1342 -) / سنجابی ، کریم (1283-1374)، نویسنده
حقوق اداری (1390) / عباسی لاهیجی ، بیژن (1354)، نویسنده
حقوق اداری تطبیقی (1395) / شمعی ، محمد (1360)، نویسنده
حقوق اداری تطبیقی (1389) / هداوند ، مهدی (1345)، نویسنده
حقوق اداری (1387) / طباطبائی موتمنی ، منوچهر (1303)، نویسنده
حقوق عمومی و اداری (1336 -) / شیدفر ، زین العابدین (1283- م)، نویسنده
حقوقی سازی سیاست (1395) / گرجی ازندریانی ، علی اکبر (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :30