دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1386) / قلی پور آرایی ، امیر (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :17