دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بایسته های حقوق جزای اختصاصی (1و2و3) (1390) / کوشا ، جعفر (1335)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1377 - 1374) / افراسیابی ، محمداسماعیل، نویسنده
سرقت درحقوق کیفری ایران (مطالعات تطبیقی) (1385) / حبیب زاده ، محمدجعفر (1336)، نویسنده

کاربران آنلاین :4