دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق روابط شورا و شهرداری (1388) / فقیه لاریجانی ، فرهنگ (1365)، نویسنده
حقوق روابط شورا و شهرداری (1392) / فقیه لاریجانی ، فرهنگ (1365)، نویسنده
حقوق شهری و شهرسازی (1392) / کامیار ، غلامرضا (1348)، نویسنده
شهر و حقوق شهروندی (1396) / کامیار ، غلامرضا (1348)، نویسنده
شهرداران موفق شهرسازی، تخلفات ساختمانی، کمسیون ماده 100 (1391) / ایرانشاهی ، علی (1353)، نویسنده
مجموعه قانون شهرداری (1396)
محشای قانون شهرداری (1394)

کاربران آنلاین :9