دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اصغر احمدی موحد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تدابیر قانونی در خصوص خطای قاضی (1387 - 1389) / قربانی سینی ، مجید، نویسنده
نقد و بررسی دادرسی در دادگاه های کیفری استان (1389) / اطرج ، مرتضی، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1387) / احمدی موحد ، اصغر، نویسنده
اجرای احکام کیفری (1383) / احمدی موحد ، اصغر، نویسنده

کاربران آنلاین :11