دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زهرا السادات نوری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی آموزش معنویت مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجان و ادراک بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان (1400) / نوری ، زهرا السادات، نویسنده

کاربران آنلاین :10