دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهدی نقوی

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
ارتباط تکنولوژی با ارتکاب جرائم ثبتی، چالش ها و راهکارها (1387 - 1389) / براتی حسین آبادی ، زهرا، نویسنده
ارزیابی و تحلیل سیاست¬های قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1399) / ثنائی ، مهدی، نویسنده
افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم (1388 - 1390) / مسعودی ، سمیه، نویسنده
بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران (1390) / اسمی ، حسین، نویسنده
بررسی تطبیقی تخفیف مجازات در حقوق ایران و الجزائر (1398) / شوهانی پور ، هدی، نویسنده
بررسی جایگاه جرائم ناقص در حقوق کیفری ایران (1387 - 1389) / جعفری ، علیرضا، نویسنده
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی (1391) / تقی زاده سروستانی ، منصور، نویسنده
بررسی جرم انگاری و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی (1389 - 1391) / کاظمی ، امیر، نویسنده
بررسی جرم بغی و تفاوتهای آن با محاربه و افساد فی الارض (1395) / مهرابی ، مجتبی، نویسنده
بررسی جرم شناختی منازعه در شهرستان خمینی شهر دهه1390 (1398) / حسینی ، محمود، نویسنده
بررسی جرم‌انگاری نقض حقوق حیوانات در ایران و اسلام (1395) / صرافپور ، محمد حمید، نویسنده
بررسی حقوق بزه دیده در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری (1388 - 1390) / زارع ، عباس، نویسنده
بررسی رابطه بین مکان مدارس و جرائم علیه دانش آموزان مدارس شهر شهرکرد در سال 1396 (1394) / نیکخواه ، علی، نویسنده
بررسی سازوکارهای حمایت از بزهکاران در نظام حقوقی ایران (1400) / صافی خوزانی ، اصغر، نویسنده

کاربران آنلاین :9