دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا کیان وش

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
باغ کودک (1390) / زمانی سلیمی ، ریحانه، نویسنده
بعد سوم اصفهان (1391) / زارع ، سمیه، نویسنده
خانه هنر و معماری (1391) / زمانی ، فرانک، نویسنده
طراحی بیمارستان تخصصی مادر و کودک (1389) / پیرمرادیان ، سارا، نویسنده
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی (1391) / رفیعی طاقانکی ، سمیه، نویسنده
طراحی محله دیپلماتیک (1389) / آقایی ، شیما، نویسنده
مجموعه تفریحی، فرهنگی، آموزشی با رویکرد انرژی پایدار (1390) / موسوی ، اکرم السادات، نویسنده
مجموعه ی سالمندان (1389) / لطیفی ، فاطمه، نویسنده
مدرسه نابینایان (1389) / لعلی خیرآباد ، ساناز، نویسنده
مسکن همساز یا اقلیم با رویکرد نانوتکنولوژی (1390) / داوری ، سحر، نویسنده
مسیری به سوی آرامش (1390) / پیرنجم الدین ، منیر، نویسنده

کاربران آنلاین :13