دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ژان پرادل

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق کیفری اروپایی (1386) / پرادل ، ژان، نویسنده
حقوق کیفری تطبیقی (1386 -) / پرادل ، ژان، نویسنده

کاربران آنلاین :8