دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : لورانس لتورمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه به انضمام اصل و ترجمه ی مواد مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مرتبط با حقوق کیفری عمومی (1387) / لتورمی ، لورانس، نویسنده

کاربران آنلاین :4