دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : شهلا خالقی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی قراردادهای نفتی میان دولت ها و شرکت های خارجی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه (1390) / حسینی یزدی ، سمانه سادات، نویسنده

کاربران آنلاین :19