دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : المیرا نقی زاده باقی (1365)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مجموعه قوانین و مقررات تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری (1393) / نقی زاده باقی ، المیرا (1365)، نویسنده

کاربران آنلاین :15