دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جلالی مصطفی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر 16تا 18 ساله شهر اصفهان (1399) / مصطفی ، جلالی، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_9.pdf

کاربران آنلاین :11