دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم السادات جلیلی طبایی زواره

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره¬ی الکلی و آبی چای سفید، زرین گیاه و نسترن وحشی بر سویه¬های استاندارد و بالینی دخیل در عفونت زخم (1400) / آهکی ، فائزه، نویسنده
بررسی شیوع آلودگی مواد غذایی توسط باکتریهای گرم منفی و بررسی الگوی حساسیت آنتی¬بیوتیکی و فراوانی آنزیم¬های ESBL در باکتریهای جداشده (1401) / مسعودی فرد ، رسول، نویسنده
بررسی ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک کولیستین وسفتازیدیم درسویه های باکتری سودوموناس آئروژینوزا (1401) / کرباسی ، سپیده، نویسنده
جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس تولیدکننده سم پروتئینی با قابلیت از بین بردن آفات گلخانه‌ای و بهینه‌سازی تولید اسپور (1400) / دهقانی ، معصومه، نویسنده
جداسازی و غربالگری باکتری‌های بومی آزادکننده فسفات از منابع مختلف به عنوان کود زیستی (1398) / بهزادی شیخ رباط ، ندا، نویسنده

کاربران آنلاین :5