دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم طاهری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دسته بندی تصاویر بافتی بر پایه آنالیز ترکیبی الگوهای بافتی محلی در محیط فرکانس (1399) / طاهری ، مریم، نویسنده بازکردن سندThesis.Taheri_4.pdf

کاربران آنلاین :6