دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭M trade

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر کووید 19 بر قصد خرید و رفتار شهروندی مشتریان با میانجی گری تجربة مشتری (1399) / جمالی ، حمیدرضا، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_آبان_99.pdf
ارزیابی ارتباط میان کیفیت‌خدمات، اعتماد الکترونیک، تبلیغات‌دهان‌به‌دهان و قصد خرید (1398) / شکوهی ، سجاد، نویسنده بازکردن سندسجاد_شکوهی_دفاع.pdf
ارزیابی تاثیر اضطراب و اجتناب دلبستگی بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی و نگرش نسبت به تبلیغات: مورد مطالعه کاربران اینستاگرام (1398) / بدری پور ، امین، نویسنده بازکردن سندAmin_Badripour_Tesis().pdf
ارزیابی تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر رفتار خرید کاربران بر اساس مدل AIDA (مورد مطالعه (1395) / مهاجر ، سارا، نویسنده بازکردن سندسارا_مهاجر_M_trade_11_(1582).pdf
ارزیابی تاثیر درگیری ذهنی و ارتباط با برند بر عشق و کیفیت ارتباط برند (مورد مطالعه اینستاگرام) (1399) / جنتی دری ، فهیمه، نویسنده بازکردن سندJanati.pdf
ارزیابی تاثیر رنگ بسته بندی در کالاهای پر مصرف روزمره برای جذب مشتری غیر وفادار مورد مطالعه : فروشگاه های زنجیره ای شهر اصفهان (1398) / کوچه مشکی ، محمدصالح، نویسنده بازکردن سندPayanname_end.pdf
ارزیابی تاثیر سبک شخصیتی افراد بر ترجیح برند داخلی و خارجی با نقش میانجی درگیری ذهنی مشتریان (1395) / سلطانپور ، پریا، نویسنده بازکردن سندپریا_سلطانپور_M_trade_8_(1501).pdf
ارزیابی تأثیر ویژگی های تبلیغات شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه (1396) / مارانی ، محمد، نویسنده بازکردن سندمحمد_مارانی_M_trade_26_(1786).pdf
ارزیابی تاثیر کیفیت درک کننده وب سایت بر اقتصاد خرد مجدد مشتری از طریق رضایت مشتری مورد مطالعه ﴿دیجی کالا﴾ (1395) / علیخانی ، آرش، نویسنده بازکردن سندآرش_علیخانی_M_trade_2_(1417).pdf
ارزیابی جو اخلاقی کار بر تعهد کارکنان و کیفیت خدمات مشتری با نقش میانجی سلامت سازمانی (1395) / ثنایی ، الهام، نویسنده بازکردن سندالهام_ثنایی_M_trade_6_(1482).pdf
ارزیابی نقش میانجی پذیرش موبایل بانک و رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در تاثیر اعتماد به تکنولوژی بر وفاداری مشتریان به بانکداری الکترونیکی (1395) / کریمی ، راضیه، نویسنده بازکردن سندراضیه_کریمی_M_trade_5_(1480).pdf
ارزیابی پیامدهای نفرت از برند خدمات در میان دانشجویان دانشگاه‌‌های اصفهان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های منتخب شهر اصفهان) (1399) / فرهادی ، بیتا، نویسنده بازکردن سندبیتا_فرهادی_M_trade_36.pdf
ارزیابی پیشرفت و ترقی تجارت اجتماعی در بازارهای نوظهور، مورد مطالعاتی کاربران ایرانی فیسبوک و اینستاگرام (1395) / کریمی ، کیهانه، نویسنده بازکردن سندکیهانه_کریمی_M_trade_7_(1483).pdf
ارزیابی پیش‌آیندهای خرید ناگهانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام مطالعه موردی (1395) / دیانی ، هانیه، نویسنده بازکردن سندهانیه_دیانی_M_trade_10_(1579).pdf
بررسی تأثیر اهداف و ویژگی‌های شرکت بر روی قصد استفاده مداوم مصرف‌کننده با توجه به نقش میانجی اعتماد فردی (مطالعه موردی (1396) / اباذری ، سمیه، نویسنده بازکردن سندسمیه_اباذری_M_trade_15_(1656).pdf

کاربران آنلاین :4