دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

‭GUR

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭GUR

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ادله و گستره کاربرد قاعده الزام (1399) / یزدانی باغملکی ، سجاد، نویسنده بازکردن سندویرایش_شده_نهایی.pdf
بررسی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری توهین به مقدسات در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و تعارض آن با اصل آزادی بیان در جهان غرب (1399) / محبی کردسفلی ، زهرا، نویسنده زهرا محبی کردسفلی
تأثیر حج در ابعاد سلامت (1399) / کاظمی ، علی، نویسنده بازکردن سندویرایش_شده_نهایی_1.pdf
تبیین حدود خروج از وظایف نیروهای انتظامی در دفاع مشروع (1398) / فرهمند فرادنبه ، مرضیه، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_8.pdf
تربیت فقهی دختران (1399) / اوجی ، عارفه، نویسنده
جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه (1399) / بهرامی ، مهسا، نویسنده
رویکرد امام سجاد(ع)به تربیت معنوی و فقهی با محوریت صحیفه سجادیه (1398) / هاشمی ، فرشته، نویسنده بازکردن سند000_Pyan_name._Arshad.End.pdf
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم زیست محیطی (1395) / افشاری ، زهرا، نویسنده بازکردن سندزهرا_افشاری_GUR_49_(1547).pdf
مطالعه تطبیقی ملاک های عمدی بودن جنایت در فقه امامیه و حقوق ایران (1399) / فقیهی ، محمد، نویسنده بازکردن سندمحمد_فقیهی.pdf

کاربران آنلاین :6