دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: پایدار

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مبانی و کلیات علم حقوق (1377) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق بین الملل خصوصی 1و2 (1378) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
آئین دادرسی کیفری 1 و2 (1378) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
کلیات حقوق اساسی (1376) / مدنی ، جلال الدین، نویسنده
حقوق اداری (1386 -) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :12