دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: فکرسازان

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آیین رسیدگی در دادسرا (1384) / مهاجری ، علی (1340)، نویسنده
حقوق کار علمی - کاربردی (1381) / موحدیان ، غلامرضا (1342)، نویسنده
دیدگاههای نو در حقوق کار (1382) / براتی نیا ، محمود (1335)، نویسنده
حقوق جزای عمومی تطبیقی (1384) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
قرار دادهای استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها (1384) / علاءالدینی ، محمدرضا (1362)، نویسنده
نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری (1384) / محمدزاده ، شهرام (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :13