دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق سازمانهای بین المللی (1384) / زمانی ، قاسم (1346)، نویسنده
حقوق بین الملل (1390) / ربکا ام ، ام

کاربران آنلاین :7