دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تحلیل تأثیرآلودگی هوا ناشی از صنایع آلاینده و ترافیک شهری بر سلامت (1392) / بصیری ، فاطمه، نویسنده
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه ایران با ترکیه (1390) / کریمیان ، سمیه، نویسنده
بررسی اثرنرخ ارز بر تقاضای پول (1391) / راعی ، الناز، نویسنده
معماری عرفان / خدابخش ، آذر، نویسنده
طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار / کریمی ، زهرا، نویسنده
موزه آب با رویکرد فرهنگ پایدار / رجبی ، فریبا، نویسنده
موزه معماری و تاثیر هدایتگری نور در معماری / حجازی ، مسعود، نویسنده
مجموعه اقامتی - تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد تقویت روحیه / جباری ، خدیجه، نویسنده
طراحی خلوتگاه شعر و ادب با رویکرد پایداری اجتماعی / مال میر ، پوریا، نویسنده
انجمن معماران / جعفری ، مهدی، نویسنده
طراحی خانه ایرانی با رویکرد تعامل با فضای سبز / بارانی ، حدیث، نویسنده
بازطراحی فروشگاه کوثر سپاهان شهر / عباسی ، نسرین، نویسنده
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بام سبز / رفیعی ، عاطفه، نویسنده
خانه سالمندان ﴿با رویکرد همسازی انسان - محیط﴾ / باقری ، خدیجه، نویسنده
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار اجتماعی / علایی ، سجاد، نویسنده

کاربران آنلاین :6