دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی آلمان (1395)
بررسی توصیفی جرایم مواد مخدر (1395)

کاربران آنلاین :6