دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
بررسی مقاومت فشاری و خمشی بتن‌های حاوی ضایعات سرامیک مسلح شده با الیاف پلی‌پروپیلن و پلی‌وینیل‌الکل (1401) / علیرضایی ، پوران، نویسنده
مسئولیت مدنی ناشی از قصور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت، حفظ و صیانت سنگ نگاره¬های ایران (1401) / مجیدی ، سعید، نویسنده
تهاتر در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران (1401) / حیدری خوزانی ، ملیحه، نویسنده
اشتباهات ثبتی و تعارض و تفاوت آن با تداخل و ارائه پیشنهاد برای روانسازی پرونده های ثبتی (1401) / شفیعی ، مرضیه، نویسنده
طراحی مدرسه شبانه روزی با رویکرد معماری طبیعت گرا در اقلیم سرد وکوهستانی(نمونه موردی :دبیرستان پروین اعتصامی الیگودرز) (1401) / ملک گودرزی ، عطیه، نویسنده
طراحی مرکز همایش های دینی _ آئینی(مذهب تشیع) با رویکرد معماری زمینه گرا در شهر اصفهان (1401) / اسدی مومنی ، فاطمه، نویسنده
طراحی مجموعه گردشگری با هدف رونق اقتصادی منطقه(نمونه موردی:روستای چله گاه) (1401) / کاظمی چله گاهی ، احسان، نویسنده
حقوق نسل های آینده در پرتو اصل توسعه پایدار (1401) / السادات مصطفوی ، مهناز، نویسنده
بررسی تطبیقی مستی در نظام های کیفری ایران و کامن لا (1401) / اسدی امیرآبادی ، یداله، نویسنده
مبانی و مولفه های جرم مشهود و پاسخ های ناظر بر آن در حقوق کیفری ایران (1401) / جمشیدی ، کوروش، نویسنده
بررسی رابطه رقابت بازار محصول و کیفیت سود با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی (1401) / خداداده ، مهدی، نویسنده
تشخیص بیماری کووید19- از تصاویر سی تی قفسه سینه با استفاده از یادگیری انتقالی (1401) / آسادوریان ، نازه، نویسنده
تشخیص بیماریهای قلبی با استفاده از سیگنالهای الکتروکاردیوگرام مبتنی بر شبکه موجک پراکنده و یادگیری ماشین (1401) / عبدلی ، افسانه، نویسنده
ارائه یک سیستم بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا برای بیماری های ریوی با استفاده از ویژگی‌های بافت و شبکه‌های عمیق (1401) / سلمانی ، محمد جواد، نویسنده
اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری اقتصادی و تحلیل اهمیت عملکرد صنایع کوچک و متوسط اصفهان (1401) / دری ، امید، نویسنده

کاربران آنلاین :17