دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس عملکرد خانواده با میانجی گری متغیرهای حمایت همسر وخودمراقبتی دربین زنان متاهل شهر اصفهان (1400) / سلمانی دهقی ، قاسم، نویسنده
بررسی اثر توانمندی های EFQM بر مدیریت دانش با نقش تعدیلگر نوآوری در شرکت های فولادسازی (1400) / انصاری ، زهرا، نویسنده
بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان (1400) / موقری نژاد ، محمد، نویسنده
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های آسینتوباکتر بیمارستانی و ارزیابی ترکیبات ضدمیکروبی بر روی آن‌ها (1400) / جعفری ، مهسا، نویسنده
ارزیابی تاثیر توسعه برند، ارزیابی مصرف کننده و هویت برند بر قصد خرید مصرف کننده و تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: مشتریان هلدینگ انتخاب، شرکت های اسنوا و دوو در شهر اصفهان) (1400) / مومن زاده خولنجانی ، مهدی، نویسنده
حق بر امنیت شغلی از منظر حقوق بین الملل (1400) / قربانی ایلخانی ، رویا، نویسنده
ضرورت رعایت جنبه های بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت (1394) / حسنی ، هانیه، نویسنده
خشونت خانگی در نظام حقوق کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر (1400) / صادقیان کردآبادی ، صفورا، نویسنده
بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های گیاهی اکالیپتوس و آویشن شیرازی بر سویه‌های باکتری کلبسیلا جمع‌آوری شده از بیماران بیمارستان الزهرا (1400) / احتشامی هونجانی ، آریانا، نویسنده
بررسی تاثیر بازاریابی یکپارچه بر تصویر برند، کیفیت درک شده و وفاداری برند به واسطه نقش تعدیلگر تکنولوژی(مورد مطالعه مشتریان بانک تجارت) (1400) / اسماعیل زاده سودجانی ، زهرا، نویسنده
تحلیل جرم‌شناختی ازدواج کودکان با تأکید بر جنسیت مؤنث (1400) / شاطران ، علی، نویسنده
ارزیابی تاثیر ادراک از خطرناکی کویید 19 بر رفتار شهروندی مشتریان و قصد استفاده از خدمات بانک با نقش میانجی تجربه مشتری، مورد مطالعه: بانک ملت اصفهان (1400) / ایزدی ، امین، نویسنده
تعهدات دولت ایران در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در میانمار و مسئولیت ناشی از آن (1400) / قائدعلی ، زهرا، نویسنده
تأثیر عملکرد پایداری شرکتی بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و اجتناب از مالیات (1400) / پاسنگی ، بهار، نویسنده
بهبود کارایی شبکه خانه‌های هوشمند با استفاده از روش پروفایلینگ و تاریخچه فعالیت کاربران (1400) / کریمی ، مینو، نویسنده

کاربران آنلاین :8