دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: موسسه آموزش عالی اشرفی اصفهانی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
طراحی باغ موزه آب (1389) / مصطفائی ، فرشته، نویسنده
طراحی مجموعه مسکونی ایشار (1389) / هیرمندی ، مرضیه، نویسنده
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی (1391) / تقی زاده سروستانی ، منصور، نویسنده
پیشگیری از جرایم رایانه ای از گذر کدهای رفتاری رایانه ای (1389) / منفرد ، محبوبه، نویسنده
پیش بینی قیمت جهانی طلا با استفاده از مدل غیر خطی خود توضیح آستانه ای (1391) / عشق آبادی ، مولود، نویسنده

کاربران آنلاین :6