دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: ویستار

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
خاله سرگردان چشمها (1373) / حاجی زاده ، فرخنده (1332)، نویسنده
خلاف دموکراسی (1377) / حاجی زاده ، فرخنده (1332)، نویسنده
تمرین مدارا (بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و...) (1377) / مختاری ، محمد، نویسنده
حقوق جزای عمومی (1375) / شامبیاتی ، هوشنگ (1318)، نویسنده
آئین دادرسی مدنی3 (1373) / شیخ نیا ، امیرحسین، نویسنده
کلیات حقوق بازرگانی (تجارت) (1373) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق تجارت شامل انواع قراردادهای تجارتی، حمل و نقل، بیمه، بورس، اسناد رسمی، عادی، چک، برات، سفته و. (1376) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
نظریه ها وسیاست ها در اقتصاد کلان (بی سا) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب، نویسنده

کاربران آنلاین :7