دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم (1398) / همتیان ، فریده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههمتیان ، فریده، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭199 1398
عنوان :ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم
عنوان موازی :The relationship between temperament and crime
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:ل، 111ص
شابک/شاپا23345
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما
شیرمردی ، ابوالفتح، استاد مشاور
توصیفگرهاجرم شناسی  طبع، مزاج  جرم  دموی  سوداوی  بلغمی  صفراوی  Criminology  Temper  Mood  Crime  Demos  Soda  Melancholy  Bile
چکیده :در گذشته که به مانند امروز مراکز و نهادهای تشخیص شخصیت وجود نداشت تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج های چهارگانه (خون، صفرای سیاه یا سودا، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند. با توجه به اینکه مزاج هر فردی ارتباط مستقیم با شخصیت و استعدادهای بالقوه فرد دارد و از طرفی چنانچه فرد دچار سوءمزاج گردد بصورت بالقوه مستعد یک سری رفتارهای ساختار شکنانه فردی و اجتماعی می‌گردد و لذا میتوان تلقی کرد که مزاج ثانوی فرد می‌تواند با رفتارهای جرم گرایانه فرد رابطه داشته باشد که کم و کیف آن بستگی به شدت، نوع مزاج ترکیبی فرد دارد. از این رهگذر میتوان در حوزه ی پیشگیری از جرم و توانمند سازی مثبت افراد مجرم جهت بازسازی روحی و روانی و عدم ارتکاب مجدد جرم، توانبخشی روحی و روانی افراد و شناخت بیشتر قضات محترم جهت امر قضا راهکارهای مناسبی ارائه داد. در این پژوهش ارتباط میان طبع و ارتکاب جرم و اینکه سوءمزاج چقدر میتواند در ارتکاب جرم موثر باشد را بررسی کردیم و با روش توصیفی تحلیلی پیمایشی کمی و گردآوری مطالب به صورت میدانی بر روی زندانیان زندان شهرکرد انجام شد این نتیجه بدست آمد که رابطه ی معناداری بین مزاج و ارتکاب جرم وجود دارد
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12657
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23345‭LAW C ‭199 1398 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10