دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

پیشگیری و مقابله با استثمار کودکان کار از منظر حقوق بین الملل (1399) / دریس محمد ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدریس محمد ، سمانه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭139 1399
عنوان :پیشگیری و مقابله با استثمار کودکان کار از منظر حقوق بین الملل
عنوان موازی :Preventing and combating the exploitation of working children from the perspective of international law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ث، 84ص
شابک/شاپا23781
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل
شناسه افزوده :توسلی نائینی ، منوچر، استاد راهنما
شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور
توصیفگرهامقابله و پیشگیری  استثمار  کودکان کار  حقوق بین الملل  حقوق کودک  pereventing and confronting  exploitation  children of labou  international low  Children's rights
چکیده :توجه روزافزون بین الملل نسبت به موضوع کودکان کار به صورت تصویب اسناد و ایجاد کارسازهای بین المللی که تا مدت ها به آن عنایتی در خور صورت نمی گرفت و نیز بهره کشی از ظرفیت بالقوه ی نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت رشد فردی را از کودک می رباید. مسئله حقوق کودکان و حل مشکلات کودکان کار مسئله ای است که تنها با همکاری سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی حل و فصل خواهد شد. این موضوع صریحا و تلویحا در اسناد حقوق بشری مطرح شده است. مطالعه حال حاضر نشان می دهد اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای و سازمان بین المللی کار، مندرجات کافی را برای حفظ حقوق کودکان کار و جلوگیری از استثمار آنان را دارد. اما در عمل شاهد کار کودکان در کل جهان هستیم و صرف تصویب اسناد بدون فراهم آوردن سازکارهایی جهت عمل به آنها و نظارت بر اجرای آنان نمی توان مانع از بهره کشی کودکان کار شود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12997
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23781‭LAW I ‭139 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10