دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) (1399) / حیدری ، افشین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحیدری ، افشین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭68 1400
عنوان :بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) : Investigating the Effect of Brand Experience on Word of Mouth and Brand Love through Perceived Utilitarian and Hedonic Brand Values (Case of Study: Samsung Customers in Isfahan City
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ر، 85ص
شابک/شاپا24359
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
شناسه افزوده :نادری بنی ، محمود، استاد راهنما
توصیفگرهاتجربه برند  عشق برند  تبلیغات شفاهی  ارزش سودمندجویانه برند  ارزش لذت جویانه برند  brand experience  brand love  word of mouth  brand utilitarian value  brand hedonistic value
چکیده :در بازار رقابتی امروز، سازمان¬ها به حفظ و افزایش مشتریان خود تمایل دارند و یکی از اهداف آن¬ها موفقیت در به دست آوردن و افزایش تبلیغات شفاهی مشتریان است. علاوه بر این، تجربه برند، به عنوان یک مفهوم مهم، به طور گسترده ای در ادبیات بازاریابی و برندینگ مورد بحث و بحث قرار گرفته است و مورد توجه بسیاری از محققان و متخصصان قرار گرفته است. محققان پیشنهاد می کنند که شرکت ها باید تجارب برند را با در نظر گرفتن هر دو جنبه کاربردی و احساسی برندها در تعاملات منظم آن با ¬مصرف¬کنندگان، تحلیل نمایند. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش¬های درک¬شده سودمندگرایانه و لذت¬جویانه برند مشتریان برند سامسونگ در اصفهان می¬باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده¬ها پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. بدین منظور تعداد 230 پرسشنامه میان مشتریان برند اپل در شهر اصفهان توزیع شده که از این میان تعداد 223 عدد بازگشت داده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که تجربه برند بر ارزش سودمند جویانه و لذت جویانه برند تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تجربه برند بر عشق برند تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه براین، عشق برند بر تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معناداری دارند. نقش میانجی ارزش سودمند جویانه ولذت جویانه برند بر تأثیر تجربه برند بر عشق برند نیز اثبات گردیده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13434
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
24359‭M S ‭68 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :2