دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی انواع مجازات در خصوص پزشکان محکوم به قصور و تخلف (1388 - 1390) / امیری ، ندا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامیری ، ندا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭44 1390
عنوان :بررسی انواع مجازات در خصوص پزشکان محکوم به قصور و تخلف
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1388 - 1390
صفحه شمار:110ص
شابک/شاپا22297
یادداشتواژه نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :مالمیر ، محمود، استاد راهنما
شادمانفر ، محمدرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاجرائم پزشکی  قصور پزشکی  نظام پزشکی  پزشکی قانونی
چکیده :موضوع این پایان نامه بررسی انواع مجازات های مربوط به پزشکان محکوم به قصور وتخلف پزشکی می باشد. مقررات مختلف و پراکنده ی قانونی در حقوق ایران تجمیع این موارد و ارائه ی قواعد کلی را سخت کرده است،لیکن تلاش شده با بررسی همه ی موارد و مقررات مختلف به دستاوردهایی در این خصوص دست یابیم از جمله آنکه؛ شناخت وتفهیم حقوق قانونی بیمار وتفهیم تأثیرات رضایت وبرائت بیمارکه نقش مهمی در مواجهه با اعمال مخاطره آمیز پزشک دارد و یا اینکه قواعد عام حقوق جزا در این موضوعات رعایت می شود یا خیر، و نتایجی که از تفکیک مسئولیت مدنی و جزایی پزشک حاصل می گردد.البته در مسئولیت جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم ها ومجازات ها نمی توانیم هر عملی را که موجب ضرر وزیان بیمار می گرددیا حتی موجب بر هم زدن نظم عمومی می شود قابل مجازات بدانیم واین موارد در نص قانونی خود قابل اجرا می باشد.از جمله مؤثر ترین پیشنهاد ها که بایستی ابتدئاً مد نظر قانونگذار قرار گیردتجمیع مقررات مربوط به حقوق پزشکی در یک قانون خاص می باشدتا هم مجموعه ی واحدی در این خصوص ایجاد شود و هم از تعارض قوانین و مقررات جلوگیری شود.از طرف دیگر نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی در ایران هم متعدد است وهم دارای مقرراتی سخت و پیچیده است که بعضاً بیمار را از ادامه ی راه احقاق حقوق قانونی خود باز می دارد وتعیین مرجع واحد و یا حتی تخصصی می تواند کمک شایانی در این خصوص نماید.در هر حال سعی شده مسائل محوری و مهم حول موضوع، مورد تحقیق قرار گیرد تا به نتایج شایسته ای دست یابیم
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=475
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22297‭LAW C ‭44 1390 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9