دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق تجارت (1379) / ربیعا اسکینی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهربیعا اسکینی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭346/5507 ‭فلا526ح
عنوان :حقوق تجارت : برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک
تکرار نام مولف :مؤلف ربیعا اسکینی
ناشر:سمت : تهران
سال نشر :1379
فروست :سمت؛99 % حقوق؛4
صفحه شمار:236ص
شابک/شاپا978-964-459-337-6
یادداشتچاپ پنجم: 1379 % چاپ سیزدهم : زمستان 1388 % چاپ بیست و دوم: زمستان 1394
موضوع‌ها :اصفا
حقوق تجارت ایران ؛ قانون تجارت ایران
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5311
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
4509‭346/5507 ‭فلا526ح ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
4510‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15522‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15525‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
19151‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
20085‭346/5507 ‭فلا526ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :9