دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران (1388-1390) / برقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭3 1390
عنوان :بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1388-1390
صفحه شمار:191ص
شابک/شاپا22256
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :مالمیر ، محمود، استاد راهنما
شادمان فر ، محمد رضا، استاد مشاور
توصیفگرهاتصرف عدوانی  مزاحمت  ممانعت از حق  مالکیت  جرم مستمر
چکیده :یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق است. در واقع دعاوی تصرف عدوانی اصولاً دعاوی حقوقی هستند؛ آنچه در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص این دعاوی آمده است، ناظر به بحث حقوقی و شیوهی رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است که در این نوشته مورد نظر نیست
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22256‭LAWC ‭3 1390 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :9