دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اصول استنباط (1387) / حیدری ، علی نقی (1907- 1980م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحیدری ، علی نقی (1907- 1980م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/312 ‭ح949فلا
عنوان :اصول استنباط
تکرار نام مولف :علی نقی حیدری؛مترجمین محسن غرویان ، علی شیروانی، عباس زراعت، حمید مسجد سرائی
ویرایش :ویراست؟
ناشر:دارالفکر : قم
سال نشر :1387
عنوان قراردادی : اصول الاستنباط: فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب حدیث و ... .فارسی
صفحه شمار:583ص
شابک/شاپا978-964-625-076-5
یادداشتپشت جلد به انگلیسی :.Mohsen Gharavian, Ali shirvani: Translation osul Estenbat % چاپ دوم : 1384 % عنوان روی جلد اصول استنباط
موضوع‌ها :اصفا
اصول فقه شیعه
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8198
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
5027‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
8068‭297/312 ‭ح949فلا ج.1 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10735‭297/312 ‭ح949فلا ن.3کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10789‭297/312 ‭ح949فلا ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10790‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
12353‭297/312 ‭ح949فلا ن.4کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14727‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14728‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14729‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
14743‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
16631‭297/312 ‭ح949فلا کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :7