دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست ... سری کتابهای آمادگی کارشناسی ارشد ؛1

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1390) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده
اقتصاد خرد رشته مدیریت کلیه گرایشها. (1392) / نظری ، محسن (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :7