دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست علوم اجتماعی ؛ 755

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شبیه سازی در دیدگاه های دینی و اندیشه های حقوقی (1393) / معینی فر ، محدثه (1364)، نویسنده

کاربران آنلاین :12