دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست مجد

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مجموعه نکات طبقه بندی شده (موضوعی) آیین دادرسی مدنی (1386) / سریر ، فرزانه، نویسنده
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی (-1388)
مبانی نظری حق برخورداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (1389) / ویژه ، محمدرضا (1349)، نویسنده
تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی (ماهوی و شکلی) (1389) / حبیبی ، بهنام (1345)، نویسنده
حقوق هوایی مسوولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر (1390) / تالین ، کریستوفر، نویسنده
علائم تجاری در حقوق ایران بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 3/11/1386 (1389) / کریمی ، محمدحسین (1345)، نویسنده
فلسفه حقوق (1392) / ریدی ، دیوید ا (1962- م)، نویسنده
حقوق تطبیقی (1392) / رفیعی ، محمدتقی (1338)، نویسنده
ساز و کارهای نظارت بر اجرای تعهدات زیست محیطی دولتها در اسناد بین المللی (?1394) / راعی دحقی ، مسعود (1345)، نویسنده

کاربران آنلاین :13