دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭955/083

   مرتب سازی    پالایش جستجو
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (1389) / عیوضی ، محمدرحیم، نویسنده
زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی) (1390) / ملکوتیان ، مصطفی (1335)، نویسنده
اسناد انقلاب اسلامی (1374)
انقلاب اسلامی ایران (1385)
انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری (1373) / تاجدینی ، علی (1339)، نویسنده
انقلاب اسلامی و ریشه های آن (1374)
انقلاب اسلامی و ریشه های آن (1371) / عمید زنجانی ، عباسعلی (1316- 1390)، نویسنده
انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها (1380) / محمدی ، منوچهر، نویسنده
انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن (1379)
ایران؛ دیروز، امروز، فردا (1390) / نصری ، محسن (1347)، نویسنده
ایران؛ دیروز، امروز، فردا (1391) / نصری ، محسن (1347)، نویسنده
بنیان های انقلاب اسلامی ایران (1381) / نصر اصفهانی ، محمد (1338)، نویسنده
تصمیم شوم ، جمعه خونین (1376)
جامعه شناسی تحولات ایران (1390) / دلاوری ، ابوالفضل (1338)، نویسنده
جرعه جاری (1377) / ذوعلم ، علی، نویسنده

کاربران آنلاین :12