دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی مهاجرت‌های اقلیمی از دیدگاه اسناد بین‌الملل (1401) / براتی دهقی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبراتی دهقی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭166
عنوان :بررسی مهاجرت‌های اقلیمی از دیدگاه اسناد بین‌الملل
عنوان موازی :Investigating Climate Migrations From the Piont of View of International Documents
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:127ص
شابک/شاپا24687
تحلیل فقهی ازدواج مجدد با چشم انداز فمنیستی (1401) / مطلبی فشارکی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمطلبی فشارکی ، علیرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭GUR ‭73
عنوان :تحلیل فقهی ازدواج مجدد با چشم انداز فمنیستی
عنوان موازی :Jurisprudential analysis of remarriage with a feminist perspective
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:135ص
شابک/شاپا24686
جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران (1401) / خسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخسروانی دهکردی ، آرش، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭240
عنوان :جلوه عوام گرایی در حقوق کیفری ایران
عنوان موازی :Manifestations of populism in Iranian criminal law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:79ص
شابک/شاپا24685
چابک سازی سازمانی از طریق برون سپاری: بررسی نقش همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار و انتقال دانش (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان) (1401) / اصغرنژاد ، افشین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاصغرنژاد ، افشین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭86
عنوان :چابک سازی سازمانی از طریق برون سپاری: بررسی نقش همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار و انتقال دانش (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان)
عنوان موازی :ganizational agility through outsourcing: Examining the roles of Business–IT alignment and knowledge transfer (Case of study: Isfahan Mobarake Steel subsidiary companies)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:100ص
شابک/شاپا24684
تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر مقوله امنیت انسانی (1401) / حیدری ماربینی ، عبدالله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحیدری ماربینی ، عبدالله، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭165
عنوان :تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر مقوله امنیت انسانی
عنوان موازی :Climate change and its impact on human security
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:79ص
شابک/شاپا24683
تاثیر اعتماد، عملکرد محصول و ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر رفتار خریدار و رضایت مشتری در خرید اینترنتی (مورد مطالعه مشتریان پوشاک در اصفهان) (1401) / باقری خرزوقی ، محمدعلی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهباقری خرزوقی ، محمدعلی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭85
عنوان :تاثیر اعتماد، عملکرد محصول و ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر رفتار خریدار و رضایت مشتری در خرید اینترنتی (مورد مطالعه مشتریان پوشاک در اصفهان)
عنوان موازی :The effect of trust, product performance and consumer personality traits on buyer behavior and customer satisfaction in online shopping (case study of clothing customers in Isfahan)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:80ص
شابک/شاپا24682
عنوان: بررسی بیان miRNA153 و ژن¬های هدف ABCE1 و ABCB1 مرتبط با مقاومت دارویی در سلول¬های سرطانی پستان و سلول¬های بنیادی سرطان پستان (1401) / علاقه مندان ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلاقه مندان ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BIO gen ‭38
عنوان :عنوان: بررسی بیان miRNA153 و ژن¬های هدف ABCE1 و ABCB1 مرتبط با مقاومت دارویی در سلول¬های سرطانی پستان و سلول¬های بنیادی سرطان پستان
عنوان موازی :Evaluation of miRNA-153 and the drug resistance-related target genes ABCE1 and ABCB1 expression in breast cancer cells and breast cancer
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:90ص
شابک/شاپا24681
بررسی تأثیر رهبری تحول¬آفرین سبز بر خلاقیت سبز کارمندان: نقش میانجی تعامل فرآیند خلاق و انگیزش درونی سبز در شهرداری شهر اصفهان (1401) / لیلاییون ، نگار، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلیلاییون ، نگار، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭84
عنوان :بررسی تأثیر رهبری تحول¬آفرین سبز بر خلاقیت سبز کارمندان: نقش میانجی تعامل فرآیند خلاق و انگیزش درونی سبز در شهرداری شهر اصفهان
عنوان موازی :Investigating the Impact of Green Transformational Leadership on Employee Green Creativity: The Mediating Role of Creative Process Interaction and Green Intrinsic Motivation in Isfahan Municipality
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:91ص
شابک/شاپا24680
اثر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی جو اخلاقی و تعهد سازمانی و امنیت روان شناختی (1401) / کریمی ، عابد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمی ، عابد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭84
عنوان :اثر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی جو اخلاقی و تعهد سازمانی و امنیت روان شناختی
عنوان موازی :The effect of ethical leadership on organizational commitment with the mediating role of psychological security
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:88ص
شابک/شاپا24679
مدل احتمالاتی مدیریت انرژی در یک نیروگاه مجازی با مشارکت در بازار برق (1401) / شجاعی زاده ، امیر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشجاعی زاده ، امیر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭EES ‭3
عنوان :مدل احتمالاتی مدیریت انرژی در یک نیروگاه مجازی با مشارکت در بازار برق
عنوان موازی :A probabilistic model of energy management in a virtual power plant with participation in the electricity market
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:78ص
شابک/شاپا24678
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :10