دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
مدیریت زنجیره تامین (1398) / تیموری ، ابراهیم (1346 -)، گردآورنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتیموری ، ابراهیم (1346 -)، گردآورنده
رده‌بندی کنگره :‭658/5 ‭ت983م
عنوان :مدیریت زنجیره تامین
تکرار نام مولف :گردآوری ابراهیم تیموری، مهدی احمدی
ناشر:تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران
سال نشر :1398
فروست :دانشگاه علم و صنعت ایران ؛ شماره انتشارات ۵۰۴
صفحه شمار:ح، 430 ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-454-194-0
قیمت :650000 ریال
مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط مطبوعات و راههای پیشگیری از این جرائم (1397) / سرافرازی خالدی ، حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسرافرازی خالدی ، حسن، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭244
عنوان :مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط مطبوعات و راههای پیشگیری از این جرائم
عنوان موازی :Criminal Liability Resulting from Committing Crimes Against Security by the Press and Ways to Prevent these Crimes
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1397
صفحه شمار:77ص
شابک/شاپا25002
مقاومت مصالح (1386) / بیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبیر ، فردیناند پیر (1915 - 2003م)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭620/112
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :تالیف فردیناند پی‌بیر ، ای. ارسل جانسون ،جان‌تی - دوولف ؛ ترجمه علیرضا نداف‌اسکویی ،محمدرضا امام ، عسگر آجودانی
ناشر:تهران : سپاهان
سال نشر :1386
صفحه شمار:[9] ، 676 ص
ویژگی :مصور، جدول
ابعاد :21×28/5س‌م
شابک/شاپا978-964-254-103-4
قیمت :105000 ریال
مقاومت مصالح (1401)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/1123
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :فردیناند بى یر...[و دیگران] ؛ ترجمه محمدرضا افضلى، مجید ملکان ویراستاران انسیه مستغنی‌یزدی، امید پایدار
ناشر:تهران : گل‌بیز
سال نشر :1401
صفحه شمار:[ش]، 906ص
ویژگی :مصور، جدول، نمودار
شابک/شاپا978-6-00-999583-7
قیمت :3400000 ﷼
مقاومت مصالح (1398)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/1123
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :فردیناندپ. بی‌یر...[و دیگران] ؛ ترجمه فرشید واحدیان، بهمن سلطانی
ناشر:تهران : نشر علوم دانشگاهی
سال نشر :1398
صفحه شمار:سیزده، 498ص
ویژگی :مصور(رنگی)، جدول(رنگی)
ابعاد :21/5×28س‌م
شابک/شاپا978-6-00-996372-0
قیمت :090000ریال
مقاومت مصالح (1391)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/1123
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :فردیناند‌پی بی‌یر ... [و دیگران] ؛ ترجمه ابراهیم واحدیان
ناشر:تهران : نشر علوم دانشگاهی
سال نشر :1391
صفحه شمار:یازده، 512ص
ویژگی :مصور (رنگی) ، جدول ، نمودار
شابک/شاپا978-964-618-697-2
قیمت :200000 ریال
مقاومت مصالح (1394)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/112
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :تالیف فردیناند پی.بیر...[و دیگران] ؛ ترجمه علیرضا نداف‌اسکویی، سیدمحمدرضا امام، عسگر آجودانی
ناشر:تهران : ارشد سپاهان
سال نشر :1394
صفحه شمار:704ص
ابعاد :22×29س‌م
شابک/شاپا978-964-7879-58-3
مقاومت مصالح (1389)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/112
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :تالیف فردیناند پی‌بیر ...[و دیگران] ؛ ترجمه علیرضا نداف‌اسکویی - محمدرضا امام و عسگر آجودانی
ویرایش :ویراست 2
ناشر:اصفهان : سپاهان
سال نشر :1389
صفحه شمار:676 ص
ویژگی :مصور
شابک/شاپا978-6-00-565964-1
مقاومت مصالح (1393)
نوع مدرک:متون چاپی
رده‌بندی کنگره :‭620/112
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :تالیف فردیناند پی‌بیر ...[و دیگران] ؛ ترجمه ابراهیم واحدیان ، فرشید واحدیان
ویرایش :ویراست 6
ناشر:تهران : نشر علوم دانشگاهی
سال نشر :1393
صفحه شمار:490 ص
ویژگی :مصور  ، جدول، نمودار
ابعاد :21 × 28 س‌م
شابک/شاپا978-964-618-690-3
قیمت :300000ریال
مقاومت مصالح (1378) / پوپوف ، یگور پاول، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپوپوف ، یگور پاول، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭620/112
عنوان :مقاومت مصالح
تکرار نام مولف :پوپوف ؛ ترجمه حمید لعل‌خو
ناشر:[تهران‌] : صنعت‌گستر
سال نشر :1378
صفحه شمار:[10، 795] ص
ویژگی :مصور، جدول‌، نمودار
شابک/شاپا978-964-901967--3
قیمت :35000ریال
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :11