دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
اثر افزایش قیمت مسکن و اختلاف دهک‌ها بر میل متوسط به مصرف، به تفکیک هر دهک (1399) / نصیری ، علی، نویسنده بازکردن سندalinasiri.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصیری ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ECO E ‭4 1399
عنوان :اثر افزایش قیمت مسکن و اختلاف دهک‌ها بر میل متوسط به مصرف، به تفکیک هر دهک
عنوان موازی :The Impact of Increasing Housing Price and Deciles on The Average Propensity to Consume
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:64ص
شابک/شاپا23908
مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (1399) / سیدین ، لیلا، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_نهایی-ویرایش.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسیدین ، لیلا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭GUR ‭63 1399
عنوان :مقایســه قاضی تحـــکیم با قاضی منصوب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
عنوان موازی :Comparison of Judge Tahkim with Judge Appointed in Imami Jurisprudence and Iranian Law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ل، 99ص
شابک/شاپا23907
بررسی تاثیر شخصی سازی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی حفظ مشتری در رابطه میان وفاداری به برند و کیفیت درک شده و تبلیغات آنلاین دهان به دهان (1399) / آذری ، داوود، نویسنده بازکردن سندپايان_نامه_آذري-نهايي_نهايي.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآذری ، داوود، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M B ‭71 1399
عنوان :بررسی تاثیر شخصی سازی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی حفظ مشتری در رابطه میان وفاداری به برند و کیفیت درک شده و تبلیغات آنلاین دهان به دهان
عنوان موازی :Investigating the effect of social media personalization on brand loyalty with regard to the mediating role of customer retention in the relationship between brand loyalty and perceived quality and word of mouth online advertising
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ل، 121ص
شابک/شاپا23906
ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سازه ی تر کیبی کالورت سرریز تاج دایره ای (1400) / سلطانی ، ثنا، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_ارشد.ثنا_سلطانی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلطانی ، ثنا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭CIVIL str ‭51 1400
عنوان :ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سازه ی تر کیبی کالورت سرریز تاج دایره ای
عنوان موازی :Investigation of Hydraulic Characteristics on Combined Structures of the Circular Crested Weir – Culvert
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:خ، 81ص
شابک/شاپا23905
بررسی مبانی فقهی وحقوقی جرم حیوان آزاری با توجه به حقوق ایران (1400) / قادری ، حسین، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_حمایت_حیوانات_حسین_قادری.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقادری ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭213 1400
عنوان :بررسی مبانی فقهی وحقوقی جرم حیوان آزاری با توجه به حقوق ایران
عنوان موازی :Investigating of the "Jurisprudential and Legal Principles" of the "Crime of Animal Abuse" According to Iranian Law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:100ص
شابک/شاپا23904
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده بازکردن سنداصلاحات_دو_پایان_نامه.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفلاح ، فریبا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭17 1399
عنوان :اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness of Couples Enrichment Group Based on Gottman’s Approach on Emotional Regulation and Marital Adjustment of Women in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:153ص
شابک/شاپا23903
راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم سایبری علیه خانواده متاثر از اینستاگرام (1400) / داوری دولت آبادی ، بهاره، نویسنده بازکردن سند___________________________.PDF
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهداوری دولت آبادی ، بهاره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭212 1400
عنوان :راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم سایبری علیه خانواده متاثر از اینستاگرام
عنوان موازی :Strategies for preventing cybercrime against Instagram-affected families
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:97ص
شابک/شاپا23902
به‌کارگیری کنترل پیش‌گویانه برای اینورتر تک فاز HERIC منبع امپدانسی متقارن متصل به شبکه (1399) / رجائیان ، عبدالله، نویسنده بازکردن سندرجائیان.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرجائیان ، عبدالله، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭33 1399
عنوان :به‌کارگیری کنترل پیش‌گویانه برای اینورتر تک فاز HERIC منبع امپدانسی متقارن متصل به شبکه
عنوان موازی :Application Of Model Predictive Control For Grid-Connected Symmetric Single-Phase Z- Source HERIC Inverter
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:82ص
شابک/شاپا23901
مطالعات کمبود و بیشبود ولتاژ در سیستم های قدرت و برنامه ریزی جهت کاهش آن ها (1400) / نصوحی ، رضا، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_رضا_نصوحی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصوحی ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭32 1400
عنوان :مطالعات کمبود و بیشبود ولتاژ در سیستم های قدرت و برنامه ریزی جهت کاهش آن ها
عنوان موازی :Studies of Voltage Sag and Swell in Power Systems and Planning to Reduce Them
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:59ص
شابک/شاپا23900
طراحی پاویون ایران در اکسپو2020 دوبی با رویکرد پیوند فکرها و آفرینش آینده (1399) / علی محمدی ، آرمان، نویسنده بازکردن سندپایانامه_کارشناسی_ارشد_آرمان_علی_محمدی_.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلی محمدی ، آرمان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭80 1399
عنوان :طراحی پاویون ایران در اکسپو2020 دوبی با رویکرد پیوند فکرها و آفرینش آینده
عنوان موازی :Designing iran's pavilion at dubai 2020 expo with approaching to ideational connection and creation of futurity
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:131ص
شابک/شاپا23899
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :8