دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
طراحی سیستم کنترل مبدل مزارع خورشیدی جهت رسیدن به نقطه توان بیشینه (MPPT) و حفظ حالت سنکرون با شبکه (1400) / شکرالهی ، فائزه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکرالهی ، فائزه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭54
عنوان :طراحی سیستم کنترل مبدل مزارع خورشیدی جهت رسیدن به نقطه توان بیشینه (MPPT) و حفظ حالت سنکرون با شبکه
عنوان موازی :Design Converter Controller of Solar Farms to Reach the Maximum Power Point Tracking (MPPT) and Maintain Synchronous Mode with the Network
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:84ص
شابک/شاپا24498
بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور منابع تجدید پذیر و سیستم‌های ذخیره انرژی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو به‌منظور پایدارسازی شبکه توزیع شهرستان شهرکرد (1400) / کوهی فایق دهکردی ، سیاوش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکوهی فایق دهکردی ، سیاوش، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭52
عنوان :بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع در حضور منابع تجدید پذیر و سیستم‌های ذخیره انرژی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو به‌منظور پایدارسازی شبکه توزیع شهرستان شهرکرد
عنوان موازی :Investigating and Evaluation of Reliability of Distribution Grids in the Presence of Renewable Resources and Energy Storage Systems Using Monte Carlo Simulation Method in order to Stabilize the Distribution Grid of Shahrekord City
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:89ص
شابک/شاپا24496
مدیریت فرکانس سلسله مراتبی اقتصادی و زیست محیطی ریز شبکه جزیره‌ای با کنترل‌کننده افت (1400) / محمدزاده ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدزاده ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭53
عنوان :مدیریت فرکانس سلسله مراتبی اقتصادی و زیست محیطی ریز شبکه جزیره‌ای با کنترل‌کننده افت
عنوان موازی :Hierarchical economic and environmental frequency management of islanding microgrid with droop controller
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:96ص
شابک/شاپا24497
مدل‌سازی بهره‌برداری احتمالاتی و بهینه انرژی الکتریکی در نیروگاه مجازی با مشارکت منابع تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو (1401) / معلم ، صالح، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعلم ، صالح، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭51
عنوان :مدل‌سازی بهره‌برداری احتمالاتی و بهینه انرژی الکتریکی در نیروگاه مجازی با مشارکت منابع تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو
عنوان موازی :Stochastics modeling and optimization of electrical energy operation in the virtual power plant with the participation of renewable sources and demand response
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:85ص
شابک/شاپا24495
تنظیم و بهبود پایداری ریزشبکه با طراحی کنترل‌کننده فازی در حضور خودروهای الکتریکی (1400) / مهاجر ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمهاجر ، مهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭50
عنوان :تنظیم و بهبود پایداری ریزشبکه با طراحی کنترل‌کننده فازی در حضور خودروهای الکتریکی
عنوان موازی :Adjust and improve Frequency and voltage stability of the microgrid by the fuzzy controller design in the presence of electric vehicles
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:96ص
شابک/شاپا24494
ارزیابی و مکان‌یابی بهینه منبع ذخیره‌ساز انرژی در ریزشبکه به روش الگوریتم بهینه‌سازی ذرات چندهدفه با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدید پذیر (1400) / اشراقی ، جواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاشراقی ، جواد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭49
عنوان :ارزیابی و مکان‌یابی بهینه منبع ذخیره‌ساز انرژی در ریزشبکه به روش الگوریتم بهینه‌سازی ذرات چندهدفه با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدید پذیر
عنوان موازی :Evaluating and Locating Energy Storage Resources in Microgrid Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization Method Considering the Uncertainty of Renewable Resources
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:72ص
شابک/شاپا24493
جایابی تولیدات پراکنده و استاتکام در سیستم قدرت به‌منظور کاهش هزینه¬ها و افت ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1401) / نجفی ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنجفی ، محسن، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭48
عنوان :جایابی تولیدات پراکنده و استاتکام در سیستم قدرت به‌منظور کاهش هزینه¬ها و افت ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
عنوان موازی :Distributed generation and STATCOM placement for reducing the costs and voltage drop in power system using genetic algorithm
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:86ص
شابک/شاپا24492
بهره‌مندی از موتورهای رلوکتانسی بعنوان نیروی محرکه درب‌های ریلی، بازویی، بالابرهای مغناطیسی (1400) / صالحی ، محمدعلی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالحی ، محمدعلی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭47
عنوان :بهره‌مندی از موتورهای رلوکتانسی بعنوان نیروی محرکه درب‌های ریلی، بازویی، بالابرهای مغناطیسی
عنوان موازی :Use of reluctance motors as driving force of rail and hinged doors and magnetic lift
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:64ص
شابک/شاپا24491
کاربردهای واحد اندازه گیری فازور شبکه توزیع در تشخیص محل خطا (1400) / لشکرارایی ، کسری، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلشکرارایی ، کسری، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭46
عنوان :کاربردهای واحد اندازه گیری فازور شبکه توزیع در تشخیص محل خطا
عنوان موازی :DPMU Application in Location Identification
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:80ص
شابک/شاپا24490
بهره‌برداری بهینه چندهدفه اقتصادی، زیست‌محیطی و قابلیت اطمینانی ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت منابع تجدیدپذیر (1401) / جوادی ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجوادی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭45
عنوان :بهره‌برداری بهینه چندهدفه اقتصادی، زیست‌محیطی و قابلیت اطمینانی ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت منابع تجدیدپذیر
عنوان موازی :Multi-objective optimal operation of economic, environmental and reliability in microgrid with considering uncertainty of renewable sources
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1401
صفحه شمار:94ص
شابک/شاپا24489
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :9