دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی تاثیر میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو (1400) / یراقی ، میلاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیراقی ، میلاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M lnp ‭83 1400
عنوان :بررسی تاثیر میانجی اعتماد بین سازمانی و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین در افزایش عملکرد زنجیره تامین با استفاده از سیستم های بین سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو
عنوان موازی :Investigating the mediating effect of inter-organizational trust and supply chain management capabilities in increasing supply chain performance using inter-organizational systems in Iran Khodro supply chain
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ط، 82ص
شابک/شاپا24360
بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) (1399) / حیدری ، افشین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحیدری ، افشین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭68 1400
عنوان :بررسی تاثیر تجربه برند بر تبلیغ شفاهی و عشق برند از طریق ارزش های درک شده سودمندگرایانه و لذت جویانه برند (مورد مطالعه: مشتریان برند سامسونگ در اصفهان) : Investigating the Effect of Brand Experience on Word of Mouth and Brand Love through Perceived Utilitarian and Hedonic Brand Values (Case of Study: Samsung Customers in Isfahan City
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ر، 85ص
شابک/شاپا24359
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم در سویه های کلبسیلا پنومونیه (1400) / محمدیاری باولکی ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدیاری باولکی ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BIO microb ‭16 1400
عنوان :بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های کارباپنم در سویه های کلبسیلا پنومونیه
عنوان موازی :Evaluation of Phenotypic and Genotypic Resistant to Carbapenem Antibiotics in Klebsiella pneumoniae strains
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:97ص
شابک/شاپا24358
طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انعطاف‌پذیری در شرایط بحران بهداشتی (اپیدمی) در شهر اصفهان (1400) / شعبانی ، حمیدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشعبانی ، حمیدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭90 1400
عنوان :طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد انعطاف‌پذیری در شرایط بحران بهداشتی (اپیدمی) در شهر اصفهان
عنوان موازی :Elementary school design with a flexible approach in the event of a health crisis (Epidemic) in the city of Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ض، 96ص
شابک/شاپا24357
طراحی مدرسه (دبیرستان) با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان به کمک بازخوانی معماری مدارس گذشته ایرانی(از صفویه تا دوره‌ی پهلوی) در اصفهان (1400) / مرادی فرتخونی ، بهاره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرادی فرتخونی ، بهاره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭89 1400
عنوان :طراحی مدرسه (دبیرستان) با رویکرد ایجاد حس تعلق به مکان به کمک بازخوانی معماری مدارس گذشته ایرانی(از صفویه تا دوره‌ی پهلوی) در اصفهان
عنوان موازی :School design (high school) with the approach of creating a sense of belonging to the place by re-reading the architecture of past Iranian schools (from Safavid to Pahlavi period) in Isfahan
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ص، 107ص
شابک/شاپا24356
جداسازی باکتریوفاژبر علیه انتروکوکوس های مقاوم به چند دارو (1400) / ایزدی لای بیدی ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایزدی لای بیدی ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BIO microb ‭15 1400
عنوان :جداسازی باکتریوفاژبر علیه انتروکوکوس های مقاوم به چند دارو
عنوان موازی :Bacteriophage isolation against MDR Enterococus strains
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:58ص
شابک/شاپا24355
نشر اکاذیب در فضای سایبری (1397) / مطلق ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمطلق ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭220 1397
عنوان :نشر اکاذیب در فضای سایبری
عنوان موازی :Spreading Falsehoods in Cyberspace
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1397
صفحه شمار:139ص
شابک/شاپا24354
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران (1400) / سلمانی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلمانی ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭107 1400
عنوان :شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بکارگیری رمز ارزها در بازار پول ایران
عنوان موازی :Identifying and prioritizing the factors affecting the use of currency codes in the Iranian money market
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:س، 97ص
شابک/شاپا24353
مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی (1400) / غلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامیان دهکردی ، زهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW P ‭115 1400
عنوان :مفهوم قوانین موجد حق در ابطال رای داوری سازمانی و موردی
عنوان موازی :The conceptof laws giving the right to annul the dicision of organizational and case arbitration
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ل، 144ص
شابک/شاپا24352
بهبود کارایی شبکه خانه‌های هوشمند با استفاده از روش پروفایلینگ و تاریخچه فعالیت کاربران (1400) / کریمی ، مینو، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمی ، مینو، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭COM soft ‭46 1400
عنوان :بهبود کارایی شبکه خانه‌های هوشمند با استفاده از روش پروفایلینگ و تاریخچه فعالیت کاربران
عنوان موازی :Improving the efficiency of smart home network by using the profiling method and user activity history
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:د، 62ص
شابک/شاپا24351
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :9