دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید از طریق متغیرهای میانجی تصویر برند و اعتماد به برند (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش) (1400) / حاجی صادقی اصفهانی ، امینه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحاجی صادقی اصفهانی ، امینه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭64 1400
عنوان :بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید از طریق متغیرهای میانجی تصویر برند و اعتماد به برند (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش)
عنوان موازی :Investigating the Impact of Social Media Marketing on Purchase Intention through Mediators of Brand Image and Brand Trust (Case Study: Ofogh Kourosh Chain Stores)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ط؛ 86ص
شابک/شاپا24116
ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در خصوص اجرای طرح های عمرانی (1400) / هادیان جزی ، حسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههادیان جزی ، حسن، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW P ‭108 1400
عنوان :ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در خصوص اجرای طرح های عمرانی
عنوان موازی :The nature of the municipality's agreement with the property owner regarding the implementation of development projects
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:س، 120ص
شابک/شاپا24115
فرایند یافتن تامین مالی مناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید (1400) / مرادی توچائی ، متینه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرادی توچائی ، متینه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ACC ‭137 1400
عنوان :فرایند یافتن تامین مالی مناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید
عنوان موازی :The process of finding appropriate financing in various sectors of the resistance economy in the year of the production leap
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ک، 97ص
شابک/شاپا24114
پیش‌بینی و مدیریت سلامت باتری‌های لیتیوم یونی بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق (1400) / فرهمند ، عباس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرهمند ، عباس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭43 1400
عنوان :پیش‌بینی و مدیریت سلامت باتری‌های لیتیوم یونی بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق
عنوان موازی :Prognostic and Health Management of Li-Ion battery based on Deep Learning Algorithm
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:و؛ 66ص
شابک/شاپا24113
جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس تولیدکننده سم پروتئینی با قابلیت از بین بردن آفات گلخانه‌ای و بهینه‌سازی تولید اسپور (1400) / دهقانی ، معصومه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهقانی ، معصومه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BIO microb I ‭1 1400
عنوان :جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس تولیدکننده سم پروتئینی با قابلیت از بین بردن آفات گلخانه‌ای و بهینه‌سازی تولید اسپور
عنوان موازی :Isolation and identification of native toxin producing strains of Bacillus thuringiensis against greenhouse pests and optimizing spore production
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:خ،74ص
شابک/شاپا24112
بررسی نقش تجربه برند در شکل¬گیری عشق برند و ایجاد قصد وفاداری از طریق تعامل با برند (مطالعه موردی: مشتریان محصولات اپل در شهر اصفهان) (1400) / برنوسی ، صفورا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرنوسی ، صفورا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭63 1400
عنوان :بررسی نقش تجربه برند در شکل¬گیری عشق برند و ایجاد قصد وفاداری از طریق تعامل با برند (مطالعه موردی: مشتریان محصولات اپل در شهر اصفهان)
عنوان موازی :Investigating the Role of Brand Experience in Forming Brand Love and Creating Loyalty Intention through Brand Engagement (Case Study: Customers of Apple Products in Isfahan)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ذ، 84ص
شابک/شاپا24111
پیشایندها و پیامدهای دلبستگی به برند (مطالعه موردی: هتل¬های 4 و 5 ستاره اصفهان) (1400) / منصوری نهجیری ، مهرنوش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنصوری نهجیری ، مهرنوش، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M S ‭62 1400
عنوان :پیشایندها و پیامدهای دلبستگی به برند (مطالعه موردی: هتل¬های 4 و 5 ستاره اصفهان)
عنوان موازی :Antecedents and consequent Brand Attachment (Case of study: Four and Five Star Hotels in Isfahan City)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ی؛ 73ص
شابک/شاپا24110
ارزیابی پدیده فرورزونانس در سیستم‌‌های قدرت به‌منظور کاهش حوادث الکتریکی (1400) / کمالی ، اسفندیار، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکمالی ، اسفندیار، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭42 1400
عنوان :ارزیابی پدیده فرورزونانس در سیستم‌‌های قدرت به‌منظور کاهش حوادث الکتریکی
عنوان موازی :Evaluation of Ferroresonance Phenomena in Power Systems in Order to Reduce Electrical Events
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:72ص
شابک/شاپا24109
ارائه الگوی تصمیم گیری انتخاب تامین کنندگان صنایع تولیدی بر مبنای دیدگاه تلفیقی ریسک و منافع (مطالعه موردی؛ شرکت ساپکو) (1400) / ملک‌پور ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهملک‌پور ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭103 1400
عنوان :ارائه الگوی تصمیم گیری انتخاب تامین کنندگان صنایع تولیدی بر مبنای دیدگاه تلفیقی ریسک و منافع (مطالعه موردی؛ شرکت ساپکو)
عنوان موازی :Presenting a decision model for selecting suppliers of manufacturing industries based on an integrated view of risk and benefits (Case study; Sapco)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:70ص
شابک/شاپا24108
تاثیر عوامل استرس زای فناوری بر فرسودگی شغلی کارکنان و رضایت شغلی آنان (دبیران مقطع متوسطه شهرستان خمینی شهر) (1400) / الهی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالهی ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭102 1400
عنوان :تاثیر عوامل استرس زای فناوری بر فرسودگی شغلی کارکنان و رضایت شغلی آنان (دبیران مقطع متوسطه شهرستان خمینی شهر)
عنوان موازی :The effect of technological stressors on employee burnout and job satisfaction (Khomeini Shahr high school teachers)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:107ص
شابک/شاپا24107
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :6