دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی تاثیر انگیزه‌های لذت جویانه و سودمندگرایانه بر خلق ارزش مشترک در گردشگری با نقش میانجی فناوری هوش مصنوعی چت‌بات‌ها (ربات های گفتگو) و نقش تعدیلگر انسان انگاری (مورد مطالعه: گردشگران و مشتریان سازمانی شرکت خدمات مسافرتی مهرگان پردیس گشت اصفهان) (1402) / افشون ، انیس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهافشون ، انیس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M B ‭120 (1402)
عنوان :بررسی تاثیر انگیزه‌های لذت جویانه و سودمندگرایانه بر خلق ارزش مشترک در گردشگری با نقش میانجی فناوری هوش مصنوعی چت‌بات‌ها (ربات های گفتگو) و نقش تعدیلگر انسان انگاری (مورد مطالعه: گردشگران و مشتریان سازمانی شرکت خدمات مسافرتی مهرگان پردیس گشت اصفهان)
عنوان موازی :Investigating the effect of hedonistic and utilitarian motives on the creation of shared value in tourism with the mediating role of artificial intelligence technology of chat bots and the moderating role of anthropomorphism (Case study: tourists and business customers of Mehergan Pardis Gasht travel agency Company of Isfahan)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:96ص
شابک/شاپا25052
بررسی تأثیر تعدیل¬کننده جایزه طعم بر تعامل بین طعم درک¬شده، کیفیت درک¬شده و اعتماد به برند (مورد مطالعه: گروه زر) (1402) / جعفری ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجعفری ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M B ‭119 (1402)
عنوان :بررسی تأثیر تعدیل¬کننده جایزه طعم بر تعامل بین طعم درک¬شده، کیفیت درک¬شده و اعتماد به برند (مورد مطالعه: گروه زر)
عنوان موازی :The Moderating Impact of Taste Award on the Interplay between Perceived Taste, Perceived Quality and Brand Trust (Case of study: Zar Group)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:98ص
شابک/شاپا25051
تاثیر منفعت درک شده نظرات کاربران برای محصولات بر تمایل به خرید آنلاین با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند و ریسک درک شده در میان مشتریان نسل Z فروشگاه های آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی توانی نو) (1402) / مومنی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمومنی ، حسین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M B ‭118 (1402)
عنوان :تاثیر منفعت درک شده نظرات کاربران برای محصولات بر تمایل به خرید آنلاین با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به برند و ریسک درک شده در میان مشتریان نسل Z فروشگاه های آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی توانی نو)
عنوان موازی :Impact of Perceived Usefulness of Users Reviews for Products on Online Purchase Intention, Considering the Mediating Role of Brand Trust and Perceived Risk among Generation Z Customers in Online Shops (Case of Study: Tavani No Online Shop)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:108ص
شابک/شاپا25050
شناسایی و رتبه¬بندی موانع پیاده¬سازی نگهداری و تعمیرات بهره¬ور فراگیر درشرکت فولاد خورستان بر اساس رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (1402) / خوش اخلاق ، سید محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخوش اخلاق ، سید محمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M lnp ‭107 (1402)
عنوان :شناسایی و رتبه¬بندی موانع پیاده¬سازی نگهداری و تعمیرات بهره¬ور فراگیر درشرکت فولاد خورستان بر اساس رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
عنوان موازی :Identifying and Ranking the Obstacles to Implementing Total Productive Maintenance in the khouzestan Steel Company Based on Interpretive Structural Modeling Approach
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:90ص
شابک/شاپا25049
بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر تصویر برند و وفاداری به برند در نسل y (مورد مطالعه: برند اپل) (1402) / اشرف زاده ، کیوان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاشرف زاده ، کیوان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M lnp ‭106 (1402)
عنوان :بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر تصویر برند و وفاداری به برند در نسل y (مورد مطالعه: برند اپل)
عنوان موازی :Investigating the Impact of Social Media on Brand Image and Brand Loyalty in Generation Y (Case of Study: Apple Brand)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:100ص
شابک/شاپا25048
بررسی تاثیر کفایت اطلاعات و مشارکت جامعه بر ایجاد قصد آماده سازی در برابر حوادث طبیعی (1402) / تیموری ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتیموری ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M lnp ‭105 (1402)
عنوان :بررسی تاثیر کفایت اطلاعات و مشارکت جامعه بر ایجاد قصد آماده سازی در برابر حوادث طبیعی
عنوان موازی :Investigating the impact of information sufficiency and community participation on creating the intention to prepare against natural disasters
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:94ص
شابک/شاپا25067
شناسایی واولویت بندی استراتژی های مدیریت ریسک درشرکت های تولیدی لوازم خانگی ایران (1402) / درزی ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدرزی ، محسن، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭135(1402)
عنوان :شناسایی واولویت بندی استراتژی های مدیریت ریسک درشرکت های تولیدی لوازم خانگی ایران
عنوان موازی :Identification and prioritization of risk management strategies in Iranian household appliance manufacturing companies
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:82ص
شابک/شاپا25046
بررسی تاثیر انگیزه¬های خرید بر مصرف پایدار (مورد مطالعه: صنعت پوشاک) (1402) / اخوان ، امیر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاخوان ، امیر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭95 (1402)
عنوان :بررسی تاثیر انگیزه¬های خرید بر مصرف پایدار (مورد مطالعه: صنعت پوشاک)
عنوان موازی :Investigating the Effect of Shopping Motivation on Sustainable Consumption (Case of Study: Apparel Industry)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:107ص
شابک/شاپا25045
بررسی تاثیر اقدامات مفید برند بر درک ارزش رابطه و اعتماد به برند با در نظر-گرفتن نقش میانجی درگیری شناختی-عاطفی و رفتاری با برند در بازارهای B2B (مورد مطالعه: همکاران سیستم) (1402) / خان احمدی ، خلیل، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخان احمدی ، خلیل، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭94 (1402)
عنوان :بررسی تاثیر اقدامات مفید برند بر درک ارزش رابطه و اعتماد به برند با در نظر-گرفتن نقش میانجی درگیری شناختی-عاطفی و رفتاری با برند در بازارهای B2B (مورد مطالعه: همکاران سیستم)
عنوان موازی :Investigating the impact of helpful brand actions on relationship value perception and brand trust considering the mediating role of cognitive-emotional and behavioral brand engagement in B2B markets (Case of Study: System Group)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:97ص
شابک/شاپا25044
بررسی رابطه بین اخلاق خرده فروشان و رفتار مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک با نقش میانجی اعتماد و تعهد (1402) / ایزدی ، آرش، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایزدی ، آرش، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭93 (1402)
عنوان :بررسی رابطه بین اخلاق خرده فروشان و رفتار مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک با نقش میانجی اعتماد و تعهد
عنوان موازی :Investigating the relationship between retailer ethics and consumer behavior in e-commerce with the mediating role of trust and commitment
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:109ص
شابک/شاپا25043
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :8