دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

‭C F

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭C F

     پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان (1399) / حکمت زاده ، فاطمه، نویسنده
اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین (1399) / حافظی ، مهدی، نویسنده
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده
اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / بادامی ، رخساره، نویسنده
اثربخشی آموزش بازسازی زندگی پس از طلاق بر نشخوار فکری و خوددلسوزی زنان مطلقه شهر اصفهان (1401) / سمیرمی ، راضیه، نویسنده
اثربخشی آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطرجنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اصفهان (1399) / درخشان ، اکرم، نویسنده
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری واضطراب کودکان دارای لکنت زبان 9- 10 سال (1399) / طاهری ، زینب، نویسنده
اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارآمدی مادران کودکان 12-10 سال (1402) / لطفعلیان ، مژگان، نویسنده
اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه گاتمن بر سازگاری زناشویی و بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) در زنان دارای تعارض زناشویی (1402) / دادایی دهکردی ، ملیکا، نویسنده
اثربخشی آموزش معنویت مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجان و ادراک بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان (1400) / نوری ، زهرا السادات، نویسنده
اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر تنظیم هیجان زوجین شهر اصفهان (1401) / طهماسیان ، رسول، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان (1399) / محمدی ، لیلا، نویسنده
اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (1399) / بدیهی ، زهرا، نویسنده
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر احساس حقارت و تمایزیافتگی خود در نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی اصفهان (1402) / رضایی ، مینا، نویسنده
اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی براساس مدل انریچ بر تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین در شهر اصفهان (1401) / ابراهیمی یحیی آبادی ، منیژه، نویسنده

کاربران آنلاین :22