دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مژگان لطفعلیان

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارآمدی مادران کودکان 12-10 سال (1402) / لطفعلیان ، مژگان، نویسنده

کاربران آنلاین :8