دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سارا آقابابائی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان (1399) / حکمت زاده ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطرجنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اصفهان (1399) / درخشان ، اکرم، نویسنده
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری واضطراب کودکان دارای لکنت زبان 9- 10 سال (1399) / طاهری ، زینب، نویسنده
اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر طرحواره بر استرس فرزندپروری و خودکارآمدی مادران کودکان 12-10 سال (1402) / لطفعلیان ، مژگان، نویسنده
اثربخشی آموزش معنویت مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجان و ادراک بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان (1400) / نوری ، زهرا السادات، نویسنده
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر اضطراب کودکان آزاردیده جسمی (1401) / محمدی عسگرانی ، مسلم، نویسنده
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر احساس حقارت و تمایزیافتگی خود در نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی اصفهان (1402) / رضایی ، مینا، نویسنده
بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر تمایل به کنترل و مشکلات برون نمود کودکان 10 الی 12 سال دارای این مشکلات (1402) / کاظمی ، فاطمه سادات، نویسنده
بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حافظه فعال بر سرعت پردازش شناختی، مشکلات رفتاری و تنظیم شناختی- هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی (1402) / شریفی ، ساجده، نویسنده
بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مهارتهای ذهن آگاهی والدین و مشکلات رفتاری کودکان (1399) / نصیری ، زهرا، نویسنده
بررسی تأثیر مداخله معنوی مبتنی بر دعا بر بهزیستی روان‌شناختی، امید به زندگی و سلامت معنوی زندانیان زن شهر اصفهان (1401) / مرادی کو پائی ، نرگس، نویسنده
تأثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر بهزیستی روان‌شناختی مادران و مشکلات رفتاری کودکانشان (1400) / سلطان آقایی ، احمدرضا، نویسنده
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان (1399) / محمدزاده ، رضا، نویسنده
تاثیر آموزش هوش موفق مبتنی بر پروژه آورورا بر توانایی های تحلیلی ، عملی ، خلاقانه ، حل مسئله اجتماعی و تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (1401) / معینی ، مهری، نویسنده
تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر 16تا 18 ساله شهر اصفهان (1399) / مصطفی ، جلالی، نویسنده

کاربران آنلاین :7