دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سارا آقابابائی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت ذکر ودعا بر هوش اخلاقی وکیفیت دلبستگی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان (1399) / حکمت زاده ، فاطمه، نویسنده
اثربخشی آموزش تربیت جنسی به مادران بر نگرش و عملکرد مادران و رفتارهای پرخطرجنسی نوجوانان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان اصفهان (1399) / درخشان ، اکرم، نویسنده
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تاب آوری واضطراب کودکان دارای لکنت زبان 9- 10 سال (1399) / طاهری ، زینب، نویسنده
بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر مهارتهای ذهن آگاهی والدین و مشکلات رفتاری کودکان (1399) / نصیری ، زهرا، نویسنده
تأثیر آموزش به شیوه تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر بهزیستی روان‌شناختی مادران و مشکلات رفتاری کودکانشان (1400) / سلطان آقایی ، احمدرضا، نویسنده
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان (1399) / محمدزاده ، رضا، نویسنده
تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تعارض والد-نوجوان و تنظیم هیجان در نوجوانان پرخاشگر 16تا 18 ساله شهر اصفهان (1399) / مصطفی ، جلالی، نویسنده
تدوین مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری تنظیم شناختی- هیجان در زنان متأهل شهرستان اردکان (1400) / صیادی شهرکی ، مریم، نویسنده
مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری در بین نوجوانان مادر سرپرست و نوجوانان دارای مادر با ازدواج مجدد شهر اصفهان (1400) / آقا ، الهه، نویسنده
پیش بینی سهل انگاری تحصیلی،خودکار آمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودکار آمدی والدین در طول آموزش مجازی دوران کرونا (1400) / طاهری طالخونچه ، نگار، نویسنده
پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس ذهن آگاهی، راهبردهای تنظیم شناختی- هیجان و سرسختی روانشناختی دربین کادر درمان شهر اصفهان (1400) / حیدری ، مریم، نویسنده
پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس احساس تنهایی و کیفیت زندگی در زنان متأهل دارای اعتیاد به اینترنت شهر اصفهان در دوران کرونا (1400) / کیمیائی فر ، طوبی، نویسنده

کاربران آنلاین :8