دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : رضا محمدزاده

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر و تعارض والد-نوجوان در نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر شهرستان قهدریجان (1399) / محمدزاده ، رضا، نویسنده بازکردن سندنهایی_آقای_محمدزاده.pdf

کاربران آنلاین :10