دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : راضیه جلوانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده بازکردن سنداصلاحات_دو_پایان_نامه.pdf
اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان (1399) / محمدی ، لیلا، نویسنده بازکردن سندPM4.pdf
اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (1399) / بدیهی ، زهرا، نویسنده زهرا بدیهی
اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین شهر اصفهان (1399) / مطیعیان ، نفیسه، نویسنده بازکردن سندنفیسه_مطیعیان.pdf
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (1399) / وحیدیان ، مونا، نویسنده بازکردن سندمونا_وحیدیان.pdf
پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان (1399) / جولایی زادگان ، زهرا، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_زهرا_جولایی_زادگان-1.pdf
پیش بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی زوجین شهر بروجن (1399) / برجیان بروجنی ، مهسا، نویسنده بازکردن سندویرایش_پایان_نامه.pdf

کاربران آنلاین :11