دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : راضیه جلوانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده
اثربخشی آموزش بازسازی زندگی پس از طلاق بر نشخوار فکری و خوددلسوزی زنان مطلقه شهر اصفهان (1401) / سمیرمی ، راضیه، نویسنده
اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه گاتمن بر سازگاری زناشویی و بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) در زنان دارای تعارض زناشویی (1402) / دادایی دهکردی ، ملیکا، نویسنده
اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر تنظیم هیجان زوجین شهر اصفهان (1401) / طهماسیان ، رسول، نویسنده
اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی براساس رویکرد گاتمن بر تاب آوری و سبک‌های حل تعارض زنان متأهل شهر اصفهان (1399) / محمدی ، لیلا، نویسنده
اثربخشی برنامه غنی‌سازی روابط بر رضایت جنسی و دلزدگی زناشویی زنان متاهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان (1399) / بدیهی ، زهرا، نویسنده
اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی براساس مدل انریچ بر تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین در شهر اصفهان (1401) / ابراهیمی یحیی آبادی ، منیژه، نویسنده
اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین شهر اصفهان (1399) / مطیعیان ، نفیسه، نویسنده
اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر بخشودگی زناشویی و خودانتقادی زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان (1399) / وحیدیان ، مونا، نویسنده
مقایسه رضایت زناشویی، همدلی و خودکارآمدی رابطه در زوجین هر دو شاغل فرهنگی و تک شاغل فرهنگی (1402) / نوروزی طالخونچه ، مهرداد، نویسنده
پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان (1399) / جولایی زادگان ، زهرا، نویسنده
پیش بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی زوجین شهر بروجن (1399) / برجیان بروجنی ، مهسا، نویسنده

کاربران آنلاین :12