دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زهرا جولایی زادگان

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
پیش بینی بی‌ثباتی ازدواج بر اساس آسیب های برآمده از فضای مجازی و تمایز یافتگی خود در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان (1399) / جولایی زادگان ، زهرا، نویسنده

کاربران آنلاین :6